ALOITTEET

Valtuustoaloite Koulukiusaamisen Ehkäisemiseksi:

Etelä-Karjalan malli käyttöön lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi kouluissa Parikkalan kunnan pitäisi olla maailman paras kasvupaikka lapselle. Kaikille se ei sitä valitettavasti vielä ole. Kiusaaminen on sitkeä ongelma, joka pesii edelleen yhteiskunnassamme ja kouluissa.

Kuten moni muukin ilmiö, myös kiusaaminen muuttaa jatkuvasti muotoaan ja löytää uusia tilaisuuksia. Meidän on päättäväisesti kamppailtava kiusaamista vastaan, sillä pahimmillaan kiusaaminen voi jättää koko elämän mittaisia, syviä vaurioita. On muistettava, että kiusaaminen jättää jälkensä myös kiusaajaan.

Kiusaaminen kehittyy, ja siksi myös kiusaamisen ehkäisyn ja kiusaamistilanteiden hoitamisen on kehityttävä. Kiusaamisen ehkäisyyn on vuosia haettu malleja, joista osa toimii paremmin, osa huonommin. Yhtä patenttiratkaisua ei ole, mutta kun toimiva malli löytyy, se kannattaa monistaa.

Etelä-Karjalassa on saavutettu hyviä tuloksia uudesta mallista lainvastaisiin tekoihin puuttumiseksi. Malli tarkoittaa tiivistettynä sitä, että jos alle 15-vuotias lapsi tekee koulussa lainvastaisen teon, asiasta tehdään rikosilmoitus. Tekijä ohjataan keskusteluryhmään, jossa on tekijän ja uhrin lisäksi mukana keskustelemassa molempien huoltajat, poliisi sekä nuorten oikeusedustaja.

Etelä-Karjalassa on laadittu koko maakuntaan yhteinen ohjeistus, jonka mukaisesti lainvastaisiin tekoihin puututaan. Ohjeistuksessa on laadittu tapauskohtaisia ohjeita eri kiusaamistilanteisiin. Ohjeistuksen ydin on siinä, että se tuo yhteiset selkeästi kirjatut ja riittävän vakavat toimintatavat kiusaamiseen puuttumiseksi.

Me Parikkala Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuutetut esitämme, että Parikkalassa laaditaan yhteistyössä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa vastaava ohjeistus, jotta lainvastaiseen toimintaan puuttumiseksi on nykyistä selkeämmät ja suoraviivaiset ohjeet sekä yhteiset toimintamallit.

Parikkalassa 11. maaliskuuta 2021

Parikkalan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Markku Uimonen

valtuustoryhmän pj.

Valtuustoaloite tietoliikenneyhteyksien parantamiseksi:

Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä tekee valtuustoaloitteen siitä, että kunta teettää objektiivisen selvityksen kuntalaisten käytettävissä olevista tietoliikenneyhteyksistä, yhteyksien lähitulevaisuudessa odotettavissa olevasta todellisesta ehityksestä sekä vaihtoehtodoista, mitä kunnalla taloudelliset rajoitteet huomioiden on sen takaamiseksi, että kuntalaisten käytettävissä on jokapäiväisessä elämässä ja työnteossa tarvittavat tietoliikenneyhteydet kaikkialla Parikkalan alueella.

Luotettavilla tietoliikenneyhteyksillä on tänä päivänä ratkaiseva vaikutus elämiseen, opiskelemiseen, työntekoon ja yrittämiseen. Digilisaatio, eli tietotekniikan yleistyminen kaikissa arkielämän toiminnoissa, on ollut -ja on – vallitseva kehityssuunta kaikkialla Suomessa ja kaikkialla maailmassa. Jos jollakin alueella ei ole tarjolla luotettavia ja kattavia tietoliikenneyhteyksiä ei aluetta voi nykymittapuussa enää pitää elämisenkelpoisena. Tietoliikenneyhteyksien varmistaminen onkin nostettava kunnan elineinopolitiian ja aluekehittämisen kulmakiveksi.

Koronapandemia on pakottanut myös kuntalaiset ottamaan digiloikan etäläsnäolon ja etäyhteyksien saralla ja synnyttänyt uudenlaisen eläämäntavan, monipaikkaisuuden. Teams- ym. etäkokoussovellukset ovat tätä päivää ja niiden moitteeton hoitaminen edellyttää toimivia yhteyksiä. Useita tunteja kestävät kokoukset vaativat osallistujilta muutoinkin paljon voimia ja jos yhteydet pätkii, niin vaikea on ketään saada houkuteltua paikkakunnalle. Eilen julkistettu tieto – Parikkala kallein paikka asua – aiheuttaa jo sinällään ongelmia muuttopäätöksen aikaansaamiseksi.

Edellytämme, että asia laitetaan pikaisesti vireille, jotta kuntalaiset, yrittäjät, etätyöntekijät ym. saavat viestin siitä, että kunnassa ollaan asian päällä ja vahvistaa heidän uskoaan parempiin tietoverkkoyhteyksiin. 

 

Parikkalassa 11. maaliskuuta 2021

Parikkalan Kokoomuksen ja Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä

Markku Uimonen

valtuustoryhmän puheenjohtaja