Kuvasarjalistaan


Toivo-talkoot toukokuussa

Kevään aikana järjestettiin kahdet Toivo-talkoot:
-Ensimmäisissä talkoissa meillä oli 10 hengen iskujoukko ja saimme raivatuksi Parikkalan torin ja terveyskeskuksen väliseltä alueelta pajukot pois. Siivosimme muutenkin maastoa keräämällä pois tyhjät tölkit, pullot ja roskat.
-Toiset talkoot pidettiin ”jäsentenvälisinä” ja niihin osallistui 8 henkilöä ja palokunnan ryhmä. Raivasimme Kägösen rantarinteeseen kaadetun vesakon pois ja siivosimme ympäristöä kuutostien puolelta muutenkin. Palokuntalaiset pesivät pihan ruiskuilla.
Kuvat 17.5. 2010 järjestetystä Toivo-talkoista.Kuvasarjalistaan