Parikkalan Kokoomuksen luottamushenkilöille on tärkeää:


KUNNAN TALOUS
- Hallittu, kustannustehokas kuntatalous
- Kilpailukykyinen veroprosentti jatkossakin

PERUSPALVELUT
- Kaikenikäisten henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen
- Ympärivuorokautisen lääkäripäivystyksen säilyttäminen
- Sivukylien säilyttäminen elävinä talouskylinä
- Laadukkaiden koulutuspalvelujen säilyminen koko kunnan alueella

AKTIIVINEN ELINKEINOPOLITIIKKA
- Resurssien lisääminen omaan elinkeinotoimeen
- Tuotannollisten työpaikkojen turvaaminen ja lisääminen
- Kunnan päättäjien ja yrittäjien yhteistyön lisääminen

VIIHTYISÄ JA TURVALLINEN YMPÄRISTÖ
- Vesistöjen puhtauteen panostaminen
- Kuntalaisten turvallisuudesta huolehtiminen
- Viranomaispalvelujen paikkakunnalla säilyminen

KUNNALLINEN PÄÄTÖKSENTEKO
- Kestävät ja kauaskantoiset päätökset
- Avoin tiedottaminen tulevista suunnitelmista
- Riittävä aika asioiden valmisteluun
- Avoin ja läpinäkyvä päätöksenteko

OHJELMAMME


Haluamme tukea liike-elämää ja tärkeiden palvelujen säilymistä kuntamme alueella. Kunnan hallinnoimia ja hankkimia palveluja tulee suunnata entistä enemmän paikallisille yrittäjille. Resursseja kunnan omaan elinkeinotoimeen tulee vahvistaa uusien työpaikkojen edellytysten luomiseksi.

Parikkalan kuntakeskuksen kehittämisen ohella tulee myös kiinnittää huomiota sivukylien säilyttämiseen elävinä talouskylinä. Nykyiset peruspalvelut tulee säilyttää terveydenhoidon, koulutuksen ja vanhustenhuollon osalta. Perusopetus samoin kuin terveydenhoidon ja hammashuollon palvelupisteet tulee säilyttää tasapuolisesti koko kunnan alueella. Ikääntyvien ihmisten huolenpitoon tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Kunnassa tulee säilyttää laadukkaat ja monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Tuemme kotiseudun kulttuuriperinnön vaalimista, kotiseudun luontoa ja ympäristöä.
Ympäristökysymykset on huomioitava kaikissa toiminnoissa. Rakennamme yhteistyötä kunnassamme toimivien sidosryhmien kanssa.

Haluamme kehittää yhteistyötä naapurikuntien kanssa tasokkaiden palvelujen turvaamiseksi tehokkaasti ja taloudellisesti.
Arvostamme isänmaallisia sekä kristillisiä periaatteita ja pidämme tärkeänä kunnan ja seurakunnan hyvää ja rakentavaa yhteistyötä.

Haluamme kehittää Parikkalan kuntaa kaikille kunnan asukkaille turvallisena, puhtaana ja miellyttävänä asuinympäristönä.